מנופים

מנופים 2.5 טון

מנוף MR45
גובה המנוף: 36 מטר
אורך זרוע: 42 מטר
משקל מקסימלי: 2.5 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 1 טון
שאסי: 3.2

 

 

מנופים 3 טון

מנוף 428G
גובה המנוף: 33 מטר
אורך זרוע: 36 מטר
משקל מקסימלי: 3 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 1 טון
שאסי: 2.8

 


 

מנופים 4 טון

מנוף E10/14C

גובה המנוף: 40 מטר
אורך זרוע: 45 מטר
משקל מקסימלי: 4 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 1.4 טון
שאסי: 3.8

 

מנוף E10/14C

גובה המנוף: 40 מטר
אורך זרוע: 45 מטר
משקל מקסימלי: 4 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 1.4 טון
שאסי: 3.8

  

מנופים 5 טון

מנוף MC85
גובה המנוף: 40 מטר
אורך זרוע: 48 מטר
משקל מקסימלי: 5 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 1.4 טון
שאסי: 3.8

מנוף MR75

גובה המנוף: 45 מטר
אורך זרוע: 45 מטר
משקל מקסימלי: 5 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 1.5 טון
שאסי: 4.5

  

מנופים 6 טון

מנוף F15/15C

גובה המנוף: 40 מטר
אורך זרוע: 50 מטר
משקל מקסימלי: 6 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 1.5 טון
שאסי: 3.8

 

מנוף F15/15C

גובה המנוף: 49 מטר
אורך זרוע: 50 מטר
משקל מקסימלי: 6 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 1.5 טון
שאסי: 3.8

 

מנוף ST 5515B

גובה המנוף: 47 מטר
אורך זרוע: 55 מטר
משקל מקסימלי: 6 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 1.5 טון
שאסי: 4.5

 

מנוף MD125B

גובה המנוף: 50 מטר
אורך זרוע: 50 מטר
משקל מקסימלי: 6 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 1.5 טון
שאסי: 4.5

 

מנוף MD125B

גובה המנוף: 50 מטר
אורך זרוע: 50 מטר
משקל מקסימלי: 6 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 1.5 טון
שאסי: 4.5


 

מנופים 8 טון

מנוף E2/23

גובה המנוף: 49 מטר
אורך זרוע: 45 מטר
משקל מקסימלי: 8 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.3 טון
שאסי: 4.5

 

מנוף E2/23

גובה המנוף: 49 מטר
אורך זרוע: 45 מטר
משקל מקסימלי: 8 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.3 טון
שאסי: 4.5

 

מנוף SIMMA 1856
גובה המנוף: 52 מטר
אורך זרוע: 56 מטר
משקל מקסימלי: 8 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 1.8 טון
שאסי: 4.5

מנוף 646G
גובה המנוף: 44 מטר
אורך זרוע: 42 מטר
משקל מקסימלי: 8 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 1.7 טון
שאסי: 4.5

מנוף E2/23

גובה המנוף: 64 מטר
אורך זרוע: 45 מטר
משקל מקסימלי: 8 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.3 טון
שאסי: 6

 

מנופים 10 טון

מנוף 764E

גובה המנוף: 61 מטר
אורך זרוע: 45 מטר
משקל מקסימלי: 10 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.5 טון
שאסי: 6

 

מנוף 776D

גובה המנוף: 63 מטר
אורך זרוע: 51 מטר
משקל מקסימלי: 10 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.3 טון
שאסי: 6

 

מנוף 744C
גובה המנוף: 44 מטר
אורך זרוע: 45 מטר
משקל מקסימלי: 10 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרועb: 2.5 טון
שאסי: 4.5

 

מנוף SIMMA 2852

גובה המנוף: 50 מטר
אורך זרוע: 52 מטר
משקל מקסימלי: 10 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.8 טון
שאסי: 6

 

מנוף 764F

גובה המנוף: 61 מטר
אורך זרוע: 48 מטר
משקל מקסימלי: 10 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.1 טון
שאסי: 6


 

מנופים 12 טון

מנוף F3/29

גובה המנוף: 46 מטר
אורך זרוע: 50 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.9 טון
שאסי: 4.5

 

מנוף F3/21

גובה המנוף: 49 מטר
אורך זרוע: 50 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.1 טון
שאסי: 4.5

מנוף H3/36
גובה המנוף: 56 מטר
אורך זרוע: 60 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרועb: 3.6 טון
שאסי: 6

מנוף MD235

גובה המנוף: 66 מטר
אורך זרוע: 60 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 1.4 טון
שאסי: 6

 

מנוף F3/21

גובה המנוף: 49 מטר
אורך זרוע: 50 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.1 טון
שאסי: 4.5

מנוף 8520N
גובה המנוף: 60 מטר
אורך זרוע: 60 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 3.6 טון
שאסי: 6

 

מנוף 8520L
גובה המנוף: 60 מטר
אורך זרוע: 60 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 3.6 טון
שאסי: 6
מנוף F3/29
גובה המנוף: 62 מטר
אורך זרוע: 50 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.9 טון
שאסי: 6

מנוף F3/29
גובה המנוף: 64 מטר
אורך זרוע: 50 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.9 טון
שאסי: 6

מנוף H3/25
גובה המנוף: 56 מטר
אורך זרוע: 60 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.5 טון
שאסי: 6

מנוף G3/28
גובה המנוף: 64 מטר
אורך זרוע: 60 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.8 טון
שאסי: 6

מנוף MD235

גובה המנוף: 69 מטר
אורך זרוע: 65 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 1.3 טון
שאסי: 6

 

מנוף K30/30C

גובה המנוף: 56 מטר
אורך זרוע: 70 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 3 טון
שאסי: 6

 

מנוף F3/29AC

גובה המנוף: 64 מטר
אורך זרוע: 50 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.9 טון
שאסי: 6

 

מנוף H3/36

גובה המנוף: 56 מטר
אורך זרוע: 60 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 3.6 טון
שאסי: 6

מנוף F3/29
גובה המנוף: 46 מטר
אורך זרוע: 50 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרועb: 2.9 טון
שאסי: 4.5
מנוף H30/30C
גובה המנוף: 64מטר
אורך זרוע: 60 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 3 טון
שאסי: 6

 

מנוף H30/23C
גובה המנוף: 46 מטר
אורך זרוע: 55 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.3 טון
שאסי: 4.5

 

מנוף H30/30C

גובה המנוף: 64 מטר
אורך זרוע: 60 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 3 טון
שאסי: 6

 

מנוף F3/29B

גובה המנוף: 46 מטר
אורך זרוע: 50 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.9 טון
שאסי: 4.5

 

מנוף F3/29

גובה המנוף: 64 מטר
אורך זרוע: 50 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.9 טון
שאסי: 6

 

מנוף MC310
גובה המנוף: 56 מטר
אורך זרוע: 70 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 3.2 טון
שאסי: 6

 

מנוף MD285B
גובה המנוף: 66 מטר
אורך זרוע: 70 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.25 טון
שאסי: 6

 

מנוף MD305B

גובה המנוף: 66 מטר
אורך זרוע: 70 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 3.2 טון
שאסי: 6

 

מנוף MD285B

גובה המנוף: 66 מטר
אורך זרוע: 70 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.25 טון
שאסי: 6

 

מנוף MD285B

גובה המנוף: 66 מטר
אורך זרוע: 70 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.25 טון
שאסי: 6

 

 

מנוף MD265B

גובה המנוף: 66 מטר
אורך זרוע: 65 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.1 טון
שאסי: 6

 

מנוף MD285B
גובה המנוף: 66 מטר
אורך זרוע: 70 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרועb: 2.25 טון
שאסי: 6

 

 

מנופים 16 טון

מנוף K40/27C

גובה המנוף: 56 מטר
אורך זרוע: 70 מטר
משקל מקסימלי: 16 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.7 טון
שאסי: 6

 

מנוף H4/28

גובה המנוף: 56 מטר
אורך זרוע: 60 מטר
משקל מקסימלי: 16 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.8 טון
שאסי: 6

 


 

מנופים 20 טון

מנוף 8520R

גובה המנוף: 56 מטר
אורך זרוע: 60 מטר
משקל מקסימלי: 20 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 3.6 טון
שאסי: 8

 

 

 

 

 


 
 
 

חדשות אחרונות

 
 
 
 

לקוחות מרוצים

 
 

התחברות