מנופים 12 טון

מנוף F3/29

גובה המנוף: 46 מטר
אורך זרוע: 50 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.9 טון
שאסי: 4.5

 

מנוף F3/21

גובה המנוף: 49 מטר
אורך זרוע: 50 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.1 טון
שאסי: 4.5

מנוף H3/36
גובה המנוף: 56 מטר
אורך זרוע: 60 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרועb: 3.6 טון
שאסי: 6

מנוף MD235

גובה המנוף: 66 מטר
אורך זרוע: 60 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 1.4 טון
שאסי: 6

 

מנוף F3/21

גובה המנוף: 49 מטר
אורך זרוע: 50 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.1 טון
שאסי: 4.5

מנוף 8520N
גובה המנוף: 60 מטר
אורך זרוע: 60 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 3.6 טון
שאסי: 6

 

מנוף 8520L
גובה המנוף: 60 מטר
אורך זרוע: 60 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 3.6 טון
שאסי: 6
מנוף F3/29
גובה המנוף: 62 מטר
אורך זרוע: 50 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.9 טון
שאסי: 6

מנוף F3/29
גובה המנוף: 64 מטר
אורך זרוע: 50 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.9 טון
שאסי: 6

מנוף H3/25
גובה המנוף: 56 מטר
אורך זרוע: 60 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.5 טון
שאסי: 6

מנוף G3/28
גובה המנוף: 64 מטר
אורך זרוע: 60 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.8 טון
שאסי: 6

מנוף MD235

גובה המנוף: 69 מטר
אורך זרוע: 65 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 1.3 טון
שאסי: 6

 

מנוף K30/30C

גובה המנוף: 56 מטר
אורך זרוע: 70 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 3 טון
שאסי: 6

 

מנוף F3/29AC

גובה המנוף: 64 מטר
אורך זרוע: 50 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.9 טון
שאסי: 6

 

מנוף H3/36

גובה המנוף: 56 מטר
אורך זרוע: 60 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 3.6 טון
שאסי: 6

מנוף F3/29
גובה המנוף: 46 מטר
אורך זרוע: 50 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרועb: 2.9 טון
שאסי: 4.5
מנוף H30/30C
גובה המנוף: 64מטר
אורך זרוע: 60 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 3 טון
שאסי: 6

 

מנוף H30/23C
גובה המנוף: 46 מטר
אורך זרוע: 55 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.3 טון
שאסי: 4.5

 

מנוף H30/30C

גובה המנוף: 64 מטר
אורך זרוע: 60 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 3 טון
שאסי: 6

 

מנוף F3/29B

גובה המנוף: 46 מטר
אורך זרוע: 50 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.9 טון
שאסי: 4.5

 

מנוף F3/29

גובה המנוף: 64 מטר
אורך זרוע: 50 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.9 טון
שאסי: 6

 

מנוף MC310
גובה המנוף: 56 מטר
אורך זרוע: 70 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 3.2 טון
שאסי: 6

 

מנוף MD285B
גובה המנוף: 66 מטר
אורך זרוע: 70 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.25 טון
שאסי: 6

 

מנוף MD305B

גובה המנוף: 66 מטר
אורך זרוע: 70 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 3.2 טון
שאסי: 6

 

מנוף MD285B

גובה המנוף: 66 מטר
אורך זרוע: 70 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.25 טון
שאסי: 6

 

מנוף MD285B

גובה המנוף: 66 מטר
אורך זרוע: 70 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.25 טון
שאסי: 6

 

 

מנוף MD265B

גובה המנוף: 66 מטר
אורך זרוע: 65 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרוע: 2.1 טון
שאסי: 6

 

מנוף MD285B
גובה המנוף: 66 מטר
אורך זרוע: 70 מטר
משקל מקסימלי: 12 טון
משקל מקסימלי בקצה הזרועb: 2.25 טון
שאסי: 6

 

 
 
 
 

חדשות אחרונות

 
 
 
 

לקוחות מרוצים